Preskoči na vsebino


Sveti krst

Krst, vrata življenja in božjega kraljestva, je prvi zakrament nove zaveze. Kristus ga je namenil vsem, da bi imeli večno življenje (prim. Jn 3, 5).

Potem ga je z evangelijem vred zaupal svoji Cerkvi, ko je apostolom naročil: "Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha" (Mt 28, 19). Zato je krst v prvi vrsti zakrament tiste vere, s katero ljudje, razsvetljeni z milostjo Svetega Duha, odgovorijo na Kristusov evangelij.

Cerkev, ki je prejela naročilo oznanjevati evangelij in krščevati, je že od prvih stoletij naprej krščevala ne le odrasle, ampak tudi otroke... Za popolno uresničitev zakramenta je treba, da so otroci pozneje vzgojeni v tisti veri, v kateri so bili krščeni; temelj za to pa bo prej prejeti zakrament. Krščanska vzgoja, do katere imajo otroci pravico, teži le za tem, da jih polagoma privede do spoznanja odrešitvenega božjega načrta v Kristusu, tako da bodo končno sami znali pritrditi tisti veri, v kateri so bili krščeni.

S krstom se za začenja novo življenje.

Kdo je lahko boter?

Boter je lahko oseba, ki:

- je dopolnila 16 let,

- je katoliške vere, je prejela zakramente krsta, obhajila in birme ter živi primerno nalogi, ki jo bo sprejela,

- ni krščencu oče ali mati.

Botrstvo izvira že iz časa prve Cerkve. Takrat so se za krščanstvo odločali predvsem odrasli ljudje. Ko so želeli sprejeti vero v Kristusa in biti krščeni, so si izbrali zgledne kristjane, ki so jim s svojim zgledom in učenjem to vero predstavili. Ti ''učitelji'' so potem pri krstu jamčili za novokrščence in se obvezali, da jim bodo pri duhovni rasti pomagali.

V stoletjih, ko so začeli krščevati otroke, je bila botrom zaupana tudi skrb za gmotni položaj krščenca, zlasti v primeru smrti staršev ali hude revščine.


Izvor botrstva jasno kaže, da je treba biti pri izbiri botrov pazljiv na mnogo dejavnikov. Botri so priče občestva in morajo biti prepričani kristjani. To pomeni, da živijo v skladu s krščanskim naukom in izročilom Cerkve. Imeti morajo prejete vse zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birmo), če so poročeni, morajo biti poročeni cerkveno. Samo civilno poročenim ali neporočenim parom, ki živijo skupaj, se mora dovoljenje za botrstvo odkloniti. Ravno tako ni primeren za botra, kdor je bil po lastni krivdi kaznovan na zaporno ali drugo visoko kazen, ali bi zaradi svojega načina življenja lahko povzročil pohujšanje (odvisniki od alkohola ali drog, preprodajalci in tatovi, pretepači in nasilneži …). Tudi kristjani, ki hote opuščajo ali zavračajo prejemanje zakramentov in zaradi svojega načina življenja ne praznujejo Gospodovega dne in drugih praznikov niso primeri za botre.
Biti boter je gotovo čast, vendar bolj kot to, je to odgovornost in naloga, saj s svojim zgledom in nasveti pomagajo staršem podpirati vero novokrščenca. 

Kaj potrebujete za krst?

- potrdilo o udeležbi na pripravi za krst (kje in kdaj se je lahko udeležite, vam bo povedal domači župnik),

- krstno svečo,

- bel prtiček oziroma belo oblačilo za otroka,

- družinsko knjižico,

- boter pa potrebuje pisno potrdilo domačega župnika o sposobnosti za botrsko službo.

 

V župniji Sveta Marjeta ob Pesnici obhajamo zakrament sv. krsta praviloma ob 10.00 uri pri nedeljski Sv. maši, če je potreba se lahko dogovorimo za drugačen termin.