Preskoči na vsebino


Pevski zbor

MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR SV. MARJETE PERNICA

Mešani cerkveni pevski zbor Sv. Marjete v Pernici deluje kot župnijski pevski zbor že zelo dolgo – v različnih sestavih že več kot 120 let. Natančen podatek ni znan, saj ni ohranjenih zapisov izpred sto in več let. Glasba je govorica srca. Glasba in petje pa sta že od nekdaj pomembna spremljevalca druženja ljudi. To je zmeraj veljalo tudi za župljane Sv. Marjete. Čeprav je bilo včasih prebivalstvo pretežno kmečko, so si pevci vsak petek zvečer vzeli čas za vaje, da je pesem pri nedeljski jutranji maši zvenela čim bolj ubrano. Po bogoslužju pa so se ponovno odpravili na vaje.

Zbor je vedno sodeloval tudi pri polnočnici, božični in novoletni sv. maši, pri obredih velikega tedna, pri velikonočni vstajenjski procesiji, na praznik sv. birme, farni praznik Sv. Marjete, pri telovski procesiji, ob Marijinih praznikih, na praznik vseh svetih kot tudi pri vseh ostalih praznikih. Na posebno željo so peli tudi pri poročnih in pogrebnih mašah.

Čeprav so pevke in pevci imeli doma družine ter delo na kmetiji in v službi, so si zelo radi vzeli čas tudi za romanja (na Svete gore, k Črni Mariji, na Pohorje …), ki so jih med seboj še bolj povezala.

Vrednote in navade cerkvenega zbora in pevcev so se ohranile čez celo stoletje, vse do današnjih dni.

Zgodovina zbora

Ob koncu 19. stoletja v župniji ni bilo organista, zato je farane učil peti ljudske pesmi farni mežnar, g. Žunko. Kasneje je cerkev dobila nove orgle. Menjali so se različni organisti in pevci.

Bolj zanesljive podatke imamo iz časa službovanja župnika Frangeža: takrat je na orgle igral izredno uspešen, glasbeno izobražen organist, Janko Rakuša. Nasledil ga je organist Janko Orešnik, kmalu za njim pa domačin, Lojze Peršak, ki je svojo glasbeno izobrazbo dopolnil v Orglarski šoli Ormož. Med njegovim šolanjem ga je nadomestil organist Ciril Žerdin. Med drugo svetovno vojno nekaj časa ni bilo organista, a je z velikim veseljem učenje petja prevzel domačin, Maks Horvat, tako da je bogoslužje ostajalo še naprej bogato in ubrano. Po vojni je vodenje zbora ponovno prevzel Lojze Peršak, a svojega veselja do petja in igranja na orgle zaradi nenadne smrti ni mogel dolgo prenašati na svoje farane. Sledili so organisti/-nje: Ciril Žerdin, Franc Lovrenčič, Mira Arnuš, Metka Pušenjak, Ančka Kuralt, Štefan Kunštek in domačinka, Barbara Gajšek.

Nekateri pevci, ki so bili člani mešanega cerkvenega zbora v obdobju organista Rakuše:

Verlič Mirko, Verlič Roman, Verlič Vinko, Grahornik Jože, Horvat Maks, Knedl Franc, Knedl Jožef, Valentan Linčka, Valentan Marija, Valentan Štefka, Črnko Rozalija, Knedl Kristina, Knedl Rozalija, Korper Rozika, Pšeničnik Marija, Fanedl Marija, Marko Matilda.

Nekateri pevci, ki so bili člani mešanega cerkvenega zbora v obdobju organista Orešnika:

Verlič Mirko, Verlič Roman, Verlič Vinko, Grahornik Jože, Fanedl Vinko, Horvat Maks, Knedl Tinika, Družovec Lizika, Dež Milica, Črnko Rozalija, Fanedl Marija, Štandeker Rozalija, Knedl Kristina, Pšeničnik Marija.

Člani moškega pevskega zbora v času od Rakuše do Peršaka:

Verlič Mirko, Verlič Roman, Verlič Vinko, Grahornik Jože, Fanedl Vinko, Januš Janez, Purgaj Mirko, Petek Jože, Verlič Vinko (ml.), Kokol Leopold, Horvat Maks, Dajčman Ludvik, Predan Slavko, Repina Ignac.

Pevci, ki so bili člani mešanega cerkvenega zbora v obdobju organista Peršaka (1948):

Horvat Maks, Verlič Mirko, Verlič Vinko, Grahornik Jože, Dajčman Ludvik, Predan Slavko, Repina Ignac, Fanedl Vinko, Peršak Terezija, Mandl Jožefa, Marko Štefka, Repina Zalika, Polanec Lizika, Žmavc Marija.

Pevci in pevke, ki so bili člani mešanega cerkvenega zbora v obdobju od organista Žerdina (1952) do Kunštka (2013):

Pevci: Kokol Polde, Verlič Vinko, Verlič Vinko st., Purgaj Mirko, Sušnik Jože, Fanedl Vinko, Peršak Jože, Petek Jože, Knuplež Alojz, Špiclin Anton, Januš Janez, Rošker Franc, Zrnec Franc, Fanedl Branko, Verlič Mirko, Krajnc Maks, Grahornik Miran, Zorman Alojz, Polanec Simon, Pečar Ervin, Horvat Igor, Donik Danilo, Lenič Boštjan, Leben Damjan.

Pevke: Repina Zalika, Celcer Marija, Folnovič Štefka, Rantaša Mira, Hazl Slavica, Ropič Štefka, Konečnik Pavla, Domajnko Ivanka, Horvat Zinka, Koletnik Anica, Marko Zalika, Korošec Jožefa, Lešnik Dragica, Črnko Trezika, Marko Tončka, Črnko Olga, Polanec Lizika, Polanec Jožica, Dež Milica, Štandeker Rozalija, Štandeker Betka, Zorman Kristina, Peršak Terezija, Kramberger Cvetka, Krajnc Cvetka, Krajnc Micka, Zrnec Justina, Kmetič Danijela, Dvoršak Majda, Perner Simona, Kobale Tatjana, Celcer Alenka, Najvirt Slavica,  Horvat Cvetka, Horvat Marta, Purgaj Anita, Vogrin Jasmina, Senekovič Jelka, Šarfer Brigita, Šarfer Metka, Kaloh Suzana, Kodrin Nataša,  Rošker Vesna, Donik Biserka, Pečar Karmen.

MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR ŽUPNIJE SV. MARJETE DANES

V župniji že vrsto let delujeta dva cerkvena zbora. Mladinski pevski zbor in odrasli pevski zbor. Zborovstvo je ena izmed dejavnejših aktivnosti v župniji, ki bogati in olepša marsikatero bogoslužje v cerkvenem letu. 

Mladinska pevska skupina

Mladinsko skupino pevcev je uvedla že organistinja Ančka Kuralt. Po njeni smrti je čez čas obstoj mladinske pevske skupine vzpodbudil farni župnik, Marjan Nemec. Za sintetizator (sintisajzer) je povabil takrat še 11-letno deklico, Barbaro Purgaj, ki je ob nedeljah pri pozni maši spremljala ljudsko petje. S petjem smo ji pomagala dekleta, osnovnošolke. Sčasoma smo postale samostojna mladinska pevska skupina, ki je, kasneje v nekoliko spremenjeni sestavi, delovala do leta 2013.

Leta 2013 je mladinski pevski zbor prevzela organistka Tamara Polanec. Zbor še naprej sodeluje pri bogoslužju vsako nedeljo ob 10. uri. Ob večjih praznikih pa oba zbora združita moči.

Pevske vaje

Vaje mladinskega pevskega zbora potekajo vsako soboto ob 18. uri v župnišču. Na vaji nikoli ne manjkata smeha in mladostna ustvarjalna energija. Zelo se razveselijo vsakogar, ki s svojim glasom in stasom na novo poživi mladinsko pevsko skupino.

Odrasli pevski zbor

Vodenje odraslega pevskega zbora je po smrti organista Štefana Kunštka, leta 2013, prevzela organistka Barbara Gajšek (Purgaj). S sodobnimi prijemi, zagnanostjo in strokovno usposobljenostjo gradi na kakovosti zbora. V zbor je prinesla sveže ideje in dovršene izvedbe, kar ji priznavamo tako pevci kot kritika.

Danes zbor šteje enaindvajset pevcev. Pojemo vsako nedeljo pri jutranji maši, prvo nedeljo v mesecu pa pri maši ob 10. uri. Na posebno željo pojemo tudi pri poročnih in pogrebnih mašah.

Naš pevski zbor je ponesel svojo pesem tudi izven meja naše župnije. Vsako leto v mesecu avgustu s petjem popestrimo nedeljsko bogoslužje v župniji sv. Jakoba v Limbušu, udeležujemo se dekanijske revije cerkvenih pevskih zborov in skupin, sodelovali smo tudi na Slovenskem evharističnem kongresu v Celju, leta 2010. Na pobudo pojemo tudi pri porokah in pogrebnih mašah izven naše župnije.

Vsako leto pevci poromamo na izlet. Obiskali smo veliko romarskih svetišč v Sloveniji in izven nje.

Najbolj prijetno in bogato romanje je bilo maja 1999, ko smo obiskali Rim in Vatikan. Poromali smo tudi na Bavarsko, kjer smo si ogledali gradove Ludvika Bavarskega, v Salzburg, Prago, Budimpešto … Povsod smo peli pri daritvah sv. maše.

V veliko čast nam je bilo sodelovati z zborom Laudamus iz Maribora (v letih 2005 in 2006), ki ga vodi dirigent, g. prof. Maksimiljan Feguš. Skupaj smo v domači cerkvi na velikonočni ponedeljek zapeli Schubertovo, naslednje leto pa še Mozartovo mašo. Pridružili so se nam tudi odlični solisti, kot so Sabina Cvilak, Emil Baronik, Janez Lotrič, Tim Ribič, Katja Konvalinka, Biserka Petkovič ter orkester, v katerem sta sodelovala tudi godalni kvartet Feguš ter domačinka, violončelistka Karmen Pečar.                                           

Pevci se večkrat zberemo na piknikih oziroma družabnih srečanjih, kjer se skupaj poveselimo, zapojemo kakšno pesem po domače, zaplešemo in se še bolj povežemo v skupnost.

Največje darilo, ki smo ga pevci, kot tudi celotna župnija dobili, so nove orgle (december, 2016), ki jih je izdelalo podjetje Orgle Dvoršak, d. o. o. Orgle so dvomanualne, imajo 19 registrov, povedano enostavno pa; zelo radi jih poslušamo, navdušujejo s svojim zvenom, močjo in razponom. Pri njihovem načrtovanju so sodelovali g. Matjaž Ambrožič, izvedenec za orgle, ter Odbor za orgle. Svečano smo jih blagoslovili v nedeljo, 26. februarja 2017.

Pevske vaje

Pevci se dobivamo na pevski vaji vsak četrtek ob 18. uri (v poletnih mesecih uro kasneje) in končamo vajo ob 20.30. Kratko vajo opravimo tudi po vsaki nedeljski jutranji maši. Lepo vabljeni vsi, ki vam je kaj do ubranega petja in dobre družbe. Potrebujete le kanček glasbenega posluha, ostalo se boste naučili z nami na vajah.

Veseli smo vsakega novega člana, ki se nam pridruži in popestri naše vrste.

Pevci današnjega mešanega pevskega zbora pod vodstvom organistke Barbare Gajšek:

TENORJI: Horvat Igor, Lenič Boštjan, Polanec Simon, Donik Danilo.

BASI: Fanedl Branko, Rozman Karel, Krajnc Maks, Pečar Ervin.

SOPRANI: Horvat Marta, Rošker Vesna, Polanec Tamara, Kodrin Nataša, Čep Tadeja.

ALTI: Kmetič Danijela, Celcer Mimika, Dvoršak Majda, Donik Biserka, Leben Karin, Leben Jasna, Polanec Nina, Kaloh Suzana.

Pevci mladinskega pevskega zbora pod vodstvom organistke Tamare Polanec:

Donik Anja, Polanec Nina, Nikolić Ema, Hercog Kristjan, Donik Miha, Bohl Lara, Toplak  Tinkara, Rošker  Zoja, Rošker  Kiara, Gajšek  Rebeka, Trost  Alicia.

Pevci mešanega cerkvenega zbora sv. Marjete
 

CERKVENI MEŠANI PEVSKI ZBOR SV. MARJETA OB PESNICI VAS VABI V SVOJE VRSTE

»KDOR LEPO POJE, DVAKRAT MOLI« – tako pravi slovenski pregovor. In drug pregovor: »KDOR POJE, TA NE MISLI SLABO.«

Slovenci si sploh ne moremo predstavljati druženja brez lepe pesmi. Tudi srečanje s Kristusom pri bogoslužju bi bilo za nas pevce nedoživeto, nepopolno, če ne bi bilo petja in glasbe. Zato je vsaka župnija vesela, če ima lepo petje in s tem tudi bogato sodelovanje pri obredih. Cerkveni pevski zbor pa je krona tega sodelovanja, saj z umetniško ubranostjo pomaga vsem v cerkvi doživeti skrivnost božje navzočnosti, dviga dušo in srca v raj. Pesem je tista, ki v adventu v nas počasi prebuja pričakovanje, ob božiču v nas prebudi otroško igrivost in veselje, v postnem času otožno trka na vest, ob veliki noči pa nas s svojo mogočnostjo spomni na veličastnost Kristusovega vstajenja.

Želimo, da delček tega glasbenega ustvarjanja v naši župniji postanete tudi vi. Vaje imamo vsak četrtek ob 19.00 in v nedeljo po maši. 1 nedeljo v mesecu pojemo pri maši ob 10.00, ostale nedelje pa pri maši ob 7.00. Zavedamo se, da se je vsake vaje in nedeljske maše zaradi drugih obveznosti, ki nam jih prinaša življenje, težko udeležiti. Zato vabljeni tudi, če se ne boste mogli udeležiti vseh maš in vaj.

Pridružite se nam, veseli bomo vsakega vašega obiska!

Barbara Gajšek
 

KAJ MI POMENI PETJE V CERKVENEM ZBORU?
 
Ko sem začela razmišljati, kaj mi pomeni petje pri cerkvenem pevskem zboru, sem se ozrla v otroštvo, ko sem začela aktivno kot kristjanka sodelovati pri bogoslužju. Spomnim se otroškega zbora, ki ga je takrat vodila sestra Krista. Njeno izžarevanje veselja in ljubezen do petja in otrok, potrpežljivost in nalezljiv nasmeh nas je otroke kot magnet privlačil in v nas prebudil Božji dar petja. V velikem številu smo z veseljem prihajali na pevske vaje in se učili nove pesmi ter spoznavali prve note. Ob tem spominu so me nagovorile besede: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.« (Lk 18,16)
Otroški zbor sem prerasla, nadaljevala sem s petjem pri mladinskem zboru, ki ga je z veliko vneme vodila moja sestra Maja. V času študija sem se pridružila mešanemu cerkvenemu pevskemu zboru, ki je tekom let doživel precej sprememb. Odločila sem se, da se bom pridružila »nedeljskim jutranjikom« pri zgodnji sveti maši in pela ljudske pesmi. Tam sem spoznala moč oznanjevanja ljudskih pesmi, ki smo jih Bogu v čast prepevali vsi prisotni v cerkvi (tudi tisti z malo manj posluha).
Župnijskemu cerkvenemu zboru Sv. Marjeta v Pernici sem se pridružila pred 6 leti, ko so me prijazno povabili in sprejeli medse kot enakovrednega člana. Petje mi pomeni enako kot molitev, saj povezuje nas pevce ne glede na starost ali izobrazbo ter utrjuje v krščanskih vrednotah. Tako v petju kot v molitvi se Bogu zahvaljujemo, ga prosimo odpuščanja in milosti in prejemamo božji blagoslov. Zbranost pri sveti maši in lepo petje mi dajo zagon, da sem prenovljena in duhovno bogata za ves teden. Pojem Bogu v čast, zato mi ni težko vztrajati in redno hoditi k pevskim vajam. Vaje niso izguba časa, tu se utrjuje naše prijateljstvo, je čudovito druženje, smo drug drugemu v oporo in se skupaj nasmejemo do solz. Velika zahvala za to gre tudi naši zborovodkinji in organistki Barbari, ki ima veliko potrpljenja z nami in nas spodbuja, da smo še boljši. V zboru mi je všeč in ni mi žal, da sem se mu pridružila. Pogrešam le mladino (generacijo po birmi), ki bi v zbor prinašala svežino. Mladi, ne čakajte, pridružite se nam! Župnija Sv. Marjeta je v pričakovanju novih orgel – kraljice glasbil. To je zame še večja motivacija, da z veseljem sodelujem pri petju s svojim skromnim glasom. Bogu sem hvaležna za priložnosti in ljudi, ki mi jih je poslal na pot in mi omogočajo, da lahko pojem.
 
Nataša Kodrin