Preskoči na vsebino


Ključarji in ŽGS

Po cerkveni zakonodaji in dolgi tradiciji nosijo z župnikom skrb in odgovornost za cerkveno premoženje župnije cerkveni ključarji.

V naši župniji so v trajno službo ključarjev imenovani:
 

  1. Kramberger Stanko, Dragučova
  2. Točaj Janez, Močna
  3. Sekovič Janko, Vukovje
Člani Župnijskega gospodarskega sveta
 
       1. Donik Janko, Močna
       2. Hercog Dušan, Vinička vas
       3. Toplak Venčeslav, Vukovje
 
 
SMERNICE ZA SLUŽBO CERKVENIH KLJUČARJEV

- Služba cerkvenih ključarjev je v naši nadškofiji ustanova IV. škofijske sinode, ki je bila v Mariboru leta 1903.
- Služba je v skladu z odloki drugega vatikanskega koncila, ki je uzakonil soodgovornost vseh vernikov za Cerkev.
 -Cerkveni ključarji skrbijo skupaj z župnikom za cerkveno premoženje svoje župnije.
 -Župnija voli vsakih pet let po dva ključarja za vsako cerkev, škof pa jih potrdi. Izvoljen je lahko vsak odrasel vernik, ki je pošten, vesten, na dobrem glasu in ki se razume na gospodarske stvari. Zaradi tehtnih razlogov lahko      cerkveni ključar pred potekom te dobe odstopi, če škof njegov odstop sprejme; škof pa ga lahko tudi razreši.
 -Cerkveni ključarji tesno sodelujejo z ŽPS. Skupaj z njim pomagajo župniku iskati primerne ljudi za službe organista, župnijske gospodinje… Skrbijo, da prejemajo primerno plačo ali nagrado in da jim je zagotovljena zakonita  socialna varnost.
 -Cerkveni ključarji so zastopniki župljanov pri oskrbovanju cerkvenega premoženja, zato se ne sme ničesar spremeniti ali odtujiti brez mnenja cerkvenih ključarjev. Za vse spremembe ali odtujitve je pristojen škofijski ordinariat.
- Če cerkveni ključarji opazijo stvari, ki škodujejo cerkvenemu premoženju, ali da je le to premalo zavarovano, naj takoj obvestijo župnika in mu pomagajo, da se stvari popravijo.
- Ob župnikovi smrti pomagajo kaplanu ali bližnjemu župniku ter dekanu, da se cerkveno premoženje zavaruje in začasno oskrbuje.
- Cerkveni ključarji imajo pravico ob koncu leta pregledati stanje blagajne svoje cerkve in podpisati blagajniško knjigo.
- Cerkveni ključarji skrbijo, da cerkev redno prejema svoje dohodke in podpisujejo inventarni zapisnik.
- Skrbijo, da župnija redno odvaja obvezne dajatve, plačuje svoje uslužbence, poravnava stroške ipd.
- Skrbijo, da je cerkev snažna, urejena, prezračena in da inventar ne propada.
- Skrbijo, da je cerkvena oprava dobro in varno shranjena, posebej dragocenosti in cerkvena kulturna dediščina.

 
Vir: nadskofija