Preskoči na vsebino


Župnijski pastoralni svet

Zakonik cerkvenega prava (1983) predvideva dve formalni župnijski telesi, ki jima po pravu predseduje župnik, in ki ju sestavljajo pretežno laiki: pastoralni (ZCP, kan. 536) in gospodarski svet (ZCP, kan. 537). Ustanovitev gospodarskega sveta je obvezna, ustanovitev pastoralnega sveta pa je prepuščena presoji krajevnega škofa po posvetovanju z duhovniškim svetom (ZCP, kan. 536 § 1) in »ima le posvetovalni glas« (ZCP, kan. 536 § 2).

Ne bi pa bilo skladno s koncilsko ekleziologijo, če bi se angažiranje laikov osredotočilo samo na ta dva sveta. Župnija je raznovrstna struktura, kjer je prostor tudi za posamezne skupine (združenja) vernikov (ZCP, kan. 529 § 2), ki jih župnija povezuje, v nasprotnem primeru se lahko razvije sektaški duh.

V župnijah na Slovenskem je ustanovitev ŽPS obvezna (statut ŽPS).

Voditelj Slovenskega odbora za ŽPS tako ugotavlja, »da se odločitev, da so ŽPS obvezni, tudi obrestuje, saj se je s tem sprožil proces oblikovanja tako duhovnikov kakor tudi laikov k bolj zavestnemu sodelovanju in skupni odgovornosti za življenje v župniji«.

Župnijski pastoralni svet je organ, ki svetuje župniku in skupaj z njim načrtuje in izvaja pastoralno in dobrodelno dejavnost župnije in ima seje po dogovoru in po potrebi.

 
Člani župnijskega sveta župnije Sv. Marjeta ob Pesnici so:
 
Marjan Nemec - župnik, predsednik,
 
Izvoljeni člani:
 1. Koren Zalika, Vosek - Tajnica ŽPS in zastopnica molitvene skupine za duhovne poklice
 2. Potrč Anita, Pernica
 3. Koren Štefan, Vosek
 4. Gajšek Franci, Dragučova
 5. Nikolić Lucija, Vosek
 6. Gajšek Barbara, Dragučova - zastopnica cerkvenih pevcev
 7. Repina Milena, Pernica
 8. Kmetič Leopold, Močna
 9. Hercog Mateja, Vinička vas
 10. Tomažič Franc, Dragučova
 11. Točaj Janez, Močna - zastopnik ključarjev

Molitev članov ŽPS

Jezus, Božji Sin! Tvoja ljubezen do nas te je privedla, da si se učlovečil in si se tako na nek način povezal z vsakim človekom. Z nami, ki smo udje Cerkve, pa hočeš biti še posebej povezan. Tvoja svetloba naj bi odsevala na obrazu Cerkve in razsvetljevala vse ljudi. V tem trenutku posebej mislimo na Tvojo svetlobo, ki naj bi odsevala na obrazu Cerkve v naši župniji in ki naj bi razsvetljevala vse ljudi naše župnije. Naj bo naš pastoralni svet “orodje” za notranjo zvezo z Bogom, da bo vse napravil, kar more, da bodo naši župljani tesneje povezani z Bogom in da bodo tesneje povezani tudi med seboj. Naj bo naš pastoralni svet sredstvo za popolnejše zedinjenje vse župnije v Tebi, ki z Bogom Očetom v edinosti Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. 
 

MOLITEV ZA ŽUPNIJO

PROŠNJA ZA SLUŽENJE 
Bog Odrešenik,
prosimo te,
reši vse župljane naše župnije skritega napuha
in želje, da bi nas drugi cenili.
Prosimo te, usmiljeni Bog,
da nam daš duha uboštva.
Gospod, prišel si nas učit
ljubiti bližnjega kakor samega sebe.
S svojim življenjem si nam pokazal,
da je služenje bližnjemu več kot karkoli drugega.
Pomagaj nam,
da ti bomo služili
v svojih bratih in sestrah.
Naša župnija bo prav zaradi služenja
postajala vedno bolj tebi podobna.

VSE IZROČAMO TEBI

Moj Bog,
vse kar bom danes storili
podarjamo Tebi,
v slavo Presvetega Srca Jezusovega;
vsak utrip srca,
vse misli in najpreprostejša opravila
želimo posvetiti s tem,
da jih pridružimo njegovemu zasluženju
in zadostiti za naše napake tako,
da jih položimo v roke njegove usmiljene ljubezni.
O, moj Bog,
zase in za vse, ki so nam dragi,
te prosimo milosti,
da bi popolnoma izpolnili tvojo sveto voljo,
da bi iz ljubezni do tebe
sprejeli veselje in bolečine
tega minljivega življenja,
zato,
da bi bili nekoč
za vso večnost
združeni v nebesih.
Amen

DRUŽINA IN ŽUPNIJA

Živeti, ljubiti in biti srečen
brez drugih - je utopija!
Z drugimi smo povezani
z neštetimi vezmi.
Razvijamo se s pomočjo drugih.
Potrebujemo druge...,
ne samo zato, ker toliko storijo za nas,
ampak tudi zato,
ker jim nekaj pomenimo.
Družina, krščanska družina,
kjer se mož in žena, starši in otroci iskreno ljubijo
ter si medsebojno pomagajo,
edini preostali košček raja na svetu.
Družina je celica naroda.
Od družine je odvisna usoda naroda.
Zato, sestra, brat, je družina naša prva božja pot.
Naše odgovorno sodelovanje v krščanski
skupnosti, v župniji
je naša druga božja pot.
Ta skupnost naj oblikuje in pošilja v življenje
plemenite, bistrovidne in duhovne osebnosti,
ki bodo nekaj svojega časa,
nekaj svojega srca in razuma
posvečale skupni blaginji družbe
na verskem, kulturnem in narodnem področju.
kot ljudje, kot kristjani in kot Slovenci!

MOLITEV ZA NAŠO ŽUPNIJO

Molimo za župnijo, v kateri živimo; za vse naše bližnje, da bi vsak od nas našel človeško sožitje in kraj miru.
Molimo za vse, ki živijo ob nas: za sosede in znance, za naše prijatelje in tudi za tiste, ki nam niso pri srcu, kakor tudi za tiste, ki so nam nadležni.
Molimo za varen promet v naši župniji, da bi nihče ne postavljal v nevarnost svojega življenja in življenja drugih. Gospod, varuj naše otroke pred nesrečami.
Molimo, da bi se lahko odpočili v tišini; za tiste, ki nimajo miru; za to, da bi bilo ozračje zdravo in človeško.
Molimo za tiste, ki v naši župniji delajo; za delavce po tovarnah, za umetnike in znanstvenike, za učitelje, profesorje, kmete, za socialne delavce in vse, ki se trudijo po bolnicah.
Molimo tudi za naše duhovnike; za vse tiste, ki predstavljajo Cerkev, da bi  zastavili svoje sile za duhovno rast v naši župniji.
Molimo za tiste, ki iščejo stanovanje, in za tiste, ki so ga izgubili. Za tujce, da bi jih sprejeli z vso vljudnostjo. Molimo tudi za tiste, ki so bogati, da bi vedno znali odpreti svoje hiše in svoja srca vsem potrebnim in nesrečnim.
Molimo za vse tiste med nami, ki so jih  prizadele bolezni, nesreče in najrazličnejše preizkušnje; za tiste, ki jih muči strah, dolgčas in obup; za tiste po zaporih, za duševno prizadete, za umirajoče in umrle.
Molimo za nas same, da bi bili naše župnije veseli. Pomagaj nam, o Bog, da drug drugega ne bomo mučili z dejanji, ki jih navdihuje sovraštvo, da ne bomo sejali razdora, temveč se bomo složno trudili za rast božjega kraljestva.

Amen.