Preskoči na vsebino


Izgradnja novih orgel

SPOŠTOVANI   Marječani !

V naši cerkvi vsako nedeljo igrajo 121 let stare Brandlove orgle, ki pa so v zelo slabem, skoraj neuporabnem stanju. Zato smo v letu 2015 opravili strokovni pregled, da bi ugotovili, kako pristopiti k popravilu.

Strokovnjaki so potrdili, da je zob časa orgle tako načel, da so na robu delovanja, njihovo popravilo nemogoče, prav tako je zelo oteženo tudi uglaševanje (nekatere piščali so zaradi prostorske stiske znotraj orgel praktično nedosegljive).

Po vseh pogovorih in nasvetih strokovnjakov smo se odločili za izdelavo novih manjših mehanskih orgel s predvidoma trinajstimi registri.

Ob zavedanju, da je to za našo župnijo velika investicija, smo pristopili k organizaciji ter pred božičem projekt pripeljali do izbire najugodnejšega izvajalca, to je »Orgle Dvoršak, d. o. o.,« ki je zagotovil, da bodo nove orgle igrale že za božič 2016.

      Predvidena cena novih orgel je 110.600,00 €

Zavedamo se, da je naša župnijska cerkev naš skupen dom, kjer se zbiramo, da bi častili Boga. Naši predniki so jo pred stoletji zgradili in zanjo vseskozi skrbeli. Tudi naša naloga je, da jo vzdržujemo, obnavljamo, urejamo in smo nanjo ponosni. Naj bo naša naloga, da jo bomo z brezhibnimi orglami lahko zapustili prihodnjim rodovom.

Spoštovani, brez Vaše pomoči tega dela nikakor ne bomo zmogli, zato se obračamo na Vas s prošnjo, da po svojih močeh darujete in s tem pripomorete, da bodo tudi v prihodnje v naši cerkvi doneli blagi zvoki orgel Bogu v čast, nam in našim potomcem pa v veselje.

K sodelovanju bomo povabili tudi posamezne donatorje – botre in verjamemo da nam s skupnimi močmi, zagotovo lahko uspe pripeljati ta zahteven projekt do konca.
Za vse vaše darove, ki jih boste kakor koli prispevali, velja najlepša zahvala in iskren Bog plačaj.

Vaši velikodušni darovi se bodo zbirali na računu župnije:

  • TRR:  24100-9004436065, pri Raiffeisen bank, d. d., Maribor, ali jih

-        prinesete v cerkev ali župnijsko pisarno.

Pregled nad njimi bodo imeli: ključarji, ŽPS in  gradbeni odbor.

Pri donatorjih, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki (obrtniki) se njihova osnova za davek od dohodkov iz dejavnosti za namene donacij lahko zmanjša za 0,3 % ustvarjenih prihodkov, ki so obdavčeni z davkom od dohodkov iz dejavnosti.

Dragi Marječani, pokažimo da smo ponosni in cenimo dediščino, ki so nam jo zapustili naši predniki in da znamo še enkrat več stopiti skupaj in izpeljati projekt, na katerega bodo s ponosom gledali tudi naši otroci in vnuki!

Še tako majhen dar, lahko postane velik, če je dan od srca in je oplemeniten v skupni moči!

Ključarji, ŽPS in gradbeni odbor.                               Marjan Nemec - župnik
 

 

Kot vsak dober gospodar, ki skrbi za svojo hišo, smo tudi mi poklicani , da skrbimo za našo skupno hišo - CERKEV.

Za to smo se odločili da stare popolnamo dotrajane in odslužene orgle v naši cerkvi, kot je razvidno iz spodnje ocene strokovnjaka dr. Matjaža Ambrožiča,  zamenjamo z novim sodobnim, vendar preprostim instrumentom. 
V ta namen je bilo izvedenih že precej aktivnosti, predvsem o upravičenosti nabave novega instrumenta. 
O vseh aktivnostih ki potekajo in so povzeti v nadaljevanju, bomo naše župljane tekoče in sproti obveščali.

 

AKTIVNOSTI, POVEZANE Z NAKUPOM NOVIH ORGEL

… Moram reči, da so orgle na robu delovanja. Ob pregledu sem ugotovil, da so se usodno poglobili problemi s funkcioniranjem tonske ter registrske trakture; zračni kanali in sapnice ne tesnijo zaradi presušitve. Delno so popustili rastri, zato so piščali posameznih registrov nagnjene. Ob vsem naštetem črvojedosti, ki je v orglah hud problem, ne bom ponovno posebej izpostavljal, prav tako ne tudi razgrizenosti usnjenih mešičkov in nekaterih vitalnih delov ter lesenih piščali na splošno.

Dr. Matjaž Ambrožič, odlomek vzet iz ocene stanja orgel v župniji Sv. Marjeta ob Pesnici
 

Povzete besede dr. Matjaža Ambrožiča, izvedenca za orgle, najbolje povzemajo trenutno stanje obstoječih orgel v naši cerkvi in najbolje utemeljujejo našo odločitev o izdelavi novih orgel, zato so kmalu po junijskem zasedanju članov ŽPS, na katerem so sprejeli sklep o nakupu/izdelavi novih orgel, stekle tudi prve dejavnosti, povezane s to veliko investicijo naše župnije. Nataša Kodrin, članica ŽPS in pevka cerkvenega mešanega pevskega zbora, je povabila 5 slovenskih izdelovalcev orgel na ogled prostora in starih orgel. Prav vsi (Orglarstvo Močnik, Orglarstvo Kolar, Orglarstvo Škrabl, Orgle Dvoršak, d. o. o., in orglar Boštjan Černe) so se z veseljem ustavili v naši cerkvi, opravili potrebne meritve cerkve, kora in orgel ter preverili in ocenili stanje obstoječih orgel in piščali. Nobeden izmed izdelovalcev ne želi uporabiti piščali obstoječih orgel, ki so res zelo dotrajane in uničene, saj so se v njih naselili in zelo razširili lesni insekti. Z vsakim od izvajalcev smo se pogovorili o naših željah in jih prosili za njihove predloge in predispozicije.

 

Sočasno smo zaprosili za soglasje za izvedbo projekta še Zavod za varstvo kulturne dediščine, kjer pa so v prvem odgovoru (brez ogleda in ocene naših večkrat že predelanih Brandlovih orgel) zahtevali, da se orgle ohranijo v izvirni obliki. Šele po naši pritožbi, ki je temeljila na oceni stanja orgel izvedenca za orgle, dr. Matjaža Ambrožiča, so se nekoliko omehčali, saj zdaj zahtevajo, da se ohrani le izvirna omara Brandlovih orgel, ki pa je za nove orgle nekoliko tesna (romantični slog orgel je tako zaradi prostorske stiske nemogoč) in jo bo potrebno posebej zaščititi, saj črvojedost ni prizanesla niti njej.  

 

Poletni počitniški čas smo izkoristili tudi za oglede orgel, ki so jih v zadnjem obdobju naredili naši ponudniki. Do zdaj smo si ogledali in preizkusili orgle v Kapeli, Koreni, Sv. Trojici v Slovenskih goricah, v Ribnici na Pohorju in v Zg. Pirničah pri Ljubljani. Tako smo s »prve roke« dobili informacije in nasvete, na kaj moramo biti pri tako velikem projektu pozorni, česa ne smemo spregledati in seveda, kakšen inštrument zares potrebujemo, saj se šele ob stiku z različnimi orglami oblikuje slika, katere registre lahko glede na velikost naše cerkve pogrešamo in katerim se zares ne moremo odreči.

        

 

V pričakovanju novih orgel

V cerkvi Sv. Marjete v Pernici vsako nedeljo zadonijo Brandlove orgle, ki se kljub visoki starosti (121 let) še vedno lahko ponašajo z mehkimi, ušesom prijaznimi toni. Orgle so bile izvirno pnevmatične, pred tridesetimi leti pa so bile zaradi nedelovanja predelane v mehanske: vendar samo igralnik (manual), pedalna traktura pa je zaradi nizko postavljene pedalne sapnice ostala pnevmatska. 

Kljub prijaznim tonom pa se je za delovanje orgel potrebno kar malce potruditi, jih ogreti, predvsem pa vedeti, katere tipke ni priporočljivo uporabiti, ker bo potem samodejno pela še vso mašo. Potrebno je tudi vedeti, katere registre ni dobro uporabiti in kateri morajo biti nujno odprti, saj bodo sicer orgle zapele kar same, brez organista, seveda v svoji frekvenci, predvsem pa brez premora.

Orgle imajo en manual z obsegom od C–f3 in imajo romantično dispozicijo s skupaj devetimi registri – sedmimi na manualu in z dvema na pedalu. Mixtur 3 fach 2 2/3' ni uporaben že dobro desetletje, svoje vloge ne opravljata niti Gamba 8' in Gedect 8'. Tako lahko trenutno na manualu upravljamo le s štirimi registri, vendar je tudi njihovo delovanje zelo odvisno od vremenskih razmer, saj zlasti ob hitrih vremenskih spremembah (kar običajno tudi sovpada z našimi največjimi prazniki – veliko nočjo in božičem) od črvov najedene piščali zapojejo po svoje.

Vse te težave so botrovale pogovorom, da bi počasi pa vendarle tudi v naši župniji potrebovali kakšno popravilo orgel, uglaševanje, morda celo nov inštrument … Stekli so pogovori, strokovnjaki so potrdili, da so orgle na robu delovanja, njihovo popravilo nemogoče, prav tako je zelo oteženo tudi uglaševanje (nekatere piščali so zaradi prostorske stiske znotraj orgel praktično nedosegljive). Organizacijske zadeve projekta je prevzela Nataša Kodrin, članica ŽPS in pevka v pevskem zboru, ki je že v poletnem času zbrala vseh pet izdelovalcev orgel v Sloveniji in jih povabila na ogled naših orgel. Vseh pet se je z veseljem odzvalo povabilu, prav tako g. Matjaž Ambrožič, orglarski izvedenec in član Komisije za orgle. Vsi so ob ogledih in nasvetih poskušali popraviti tudi kakšen register, nedelujoč pedal, pa ni šlo … Ob ogledih, pogovorih, nasvetih strokovnjakov je naše upanje na nov inštrument preraslo v pričakovanje, ob preizkušanju novih orgel ponudnikov pa kar v navdušenje. Trenutno še čakamo na končne odločitve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in na ponudbe izvajalcev orgel, ki so že opravili vse potrebne meritve in oglede prostora, in upamo, da bomo tudi s pomočjo Komisije za orgle konec leta 2015 že lahko izbrali ugodnega, predvsem pa kvalitetnega izdelovalca orgel.

Po vseh pogovorih in nasvetih strokovnjakov smo se odločili za izdelavo novih mehanskih orgel z dvema manualoma in s predvidoma dvanajstimi registri. Resda bodo naše orgle z dvanajstimi registri glede na ostale nove orgle v naši okolici, ki imajo občutno več registrov, kar nekoliko »skromne«, vendar pa so registri izbrani skrbno in bodo tudi dobro izkoriščeni, tako da bodo orgle s svojimi mehkimi, pa tudi veličastnimi zvoki zapolnile vsak najmanjši kotiček naše cerkve in bogatile tako nedeljske kot praznične maše.

Medtem ko se misli mojih »realističnih sodelavcev« vrtijo predvsem okrog postavitve orgel, igralnika, njihove teže (statične zadeve), se sama z največjim veseljem predajam izbiri registrov in preizkušanju novih orgel naših ponudnikov/izdelovalcev orgel na Slovenskem. V pričakovanju novih orgel bomo vsaj še kakšno leto, morda več, saj gre za izjemno zahteven proces izdelave, sestave in uglaševanja v cerkvi, kjer bodo delovale, vendar pa se iskreno veselim dne, ko bodo nove orgle v vsej svoji veličini zadonele tudi v naši cerkvi.

Barbara Gajšek

 

Fotografija starih orgel, ki bi jih naj zamenjal nov sodoben instrument!


                                                                           Foto: Jurij Dobravec