Preskoči na vsebino


Priprava na sveto spoved

Postavimo se v Božjo pričujočnost. Zahvalimo Boga za prejete dobrote, prosimo ga, naj nam da spoznati naše napake in grehe in naj nam pomaga, da jih popravimo.

MOLITEV ZA IZPRAŠEVANJE VESTI
O Bog, kličeš me iz teme v svojo čudovito svetlobo, od laži k resnici, iz smrti v življenje. Podari mi svojega Svetega Duha, ki naj odpre moja ušesa in opogumi moje srce, da bom spoznal, kako je z menoj, in se trdno držal tvoje poti ter zares živel kot kristjan. Amen.
(Po rimskem obredniku)

Pogoji za dobro opravljeno spoved
- dobro si izprašati vest
- grehe iskreno priznati spovedniku
- obuditi kesanje svojih grehov
- narediti trden sklep o poboljšanju
- opraviti naloženo pokoro

Pred dobro spovedjo premisli:
- Ali grem vsaj enkrat na leto k spovedi ali pa menim, da nimam nobenega greha?
- Sem vestno opravil pokoro, ki sem jo dobil pri zadnji spovedi?
- Kdaj sem bil nazadnje pri sveti spovedi?
- Ali sem kakšen večji greh pozabil povedati?
- Sem kak greh namerno zamolčal?
- Sem po svojih močeh povrnil škodo, ki sem jo povzročil s svojimi grehi?
- Sem se trudil, da ne bi več grešil?
- Sem se varoval tudi grešne priložnosti?
- Kateri greh največkrat ponavljam in zakaj?
- Sem se morda na kak greh že navadil?
- Sem se trudil za rast v duhovnem življenju?
- Na kaj bom moral biti v prihodnje posebej pozoren?
- V čem je moj trdni sklep o poboljšanju?

SPRAŠEVANJE VESTI

1. Veruj v enega Boga
- Mi je Bog prva in najvišja vrednota ali pa so mi druge stvari: denar, imetje, kariera, oblast, ugled, ugodje, televizija, šport... pomembnejše kot Bog?
- Sem zaradi strahu, sramu ali koristoljubja kdaj zatajil vero?
- Sem brezbrižen do duhovne izobrazbe in si mislim: "Če kaj ne delam prav, me bodo že drugi poučili?
- Berem in premišljujem Sveto Pismo, berem verske knjige in časopise?
- Skrbim za versko vzgojo otrok? Tudi s svojim zgledom?
- Si prizadevam za družinsko molitev?
- Zmorem izročiti svoje živijenje Bogu kakor Marija, ki je rekla: "Zgodi se mi po Tvoji besedi!"?
- Ali zvesto spolnjujem Bogu dane (za)obljube in stanovske dolžnosti?
- Kako sprejemam življenjske križe: trpljenje, osamljenost? Ali neprestano sitnarim in godrnjam?
- Mi vera pomaga premagovati vsakdanje stiske, težave in razočaranja ali pa sem prav zaradi njih izgubil zaupanje v Boga?
- Znam prinašati krščansko veselje in optimizem ali pa sem nad življenjem razočaran?
- Sem poskušal kdaj narediti samomor?
- Sem kdaj iskal rešitve pri bioenergetikih, vedeževalcih, čarovnikih?
- Sem se sam ukvarjal z okultnimi stvarmi: magijo, čaranjem, napovedovanjem prihodnosti (iz kave, dlani, kart ipd.), klicanjem duhov, astrologijo, horoskopom, bioenergijo.
- Sem nepremišljeno uporabljal nihalo?
- Nosim ali imam v hiši kakršnekoli amulete (predmete, podobe, tekočine, praške za srečo)?
- Sem kdaj sodeloval v prireditvah, ki poveličujejo zlo (Satana) ali poslušal takšno glasbo?
- Sem kdaj sramotil Boga ali svete osebe (svetnike), svete kraje (cerkve), svete stvari (hostijo), oltar)?
- Sem kdaj prisostvoval ali dejavno sodeloval pri nekrščanskih obredih (npr. v sektah)?

2. Ne skruni Božjega imena
- Sem po nepotrebnem izgovarjal ali celo preklinjal Boga, Božjo Mater, svetnike?
- Kličem v jezi imena hudega duha (Vrag, Satan)?
- Ali to opravičujem z izjavo: "To je moja navada."?
- Se postim zapovedane postne dni?

3. Posvečuj Gospodov dan
- Ali ob nedeljah in zapovedanih praznikih najdem čas za sveto mašo?
- Ali pridem pravi čas v cerkev, ali pa se ne morem odvaditi zamujanja?
- Sodelujem pri sveti maši, ali pa sem zgolj naveličani gledalec, ki si zapomni samo to, kje se je kdo kaj zmotil?
- Kako prejemam sveto obhajilo - ali sem spovedan vseh velikih grehov?
- Sem šel k spovedi in obhajilu vsaj za veliko noč in božič?
- Ali se maša in sporočilo Božje besede nadaljujeta tudi v mojem vsakdanjem življenju?
- Si ob nedeljah in praznikih vzamem čas za molitev, družinski pogovor, razvedrilo, ali pa tudi takrat delam?

4. Spoštuj očeta in mater...
- Spoštujem svoje starše, sestre, brate, otroke?
- Jim rad pomagam, ko potrebujejo pomoč?
- Ali svoje starše kdaj izkoriščam?
- Sem bil kdaj do starejših nepotrpežljiv?
- Spoštujem vse Ijudi, tudi drugače misleče, drugih narodnosti...
- Se norčujem iz slabosti drugih?
- Ali moram imeti jaz vedno prav?
- Sem kdaj komu vsiljeval svojo voljo?
- Znam poslušati sogovornika?
- Ali spoštujem svoje predpostavljene?
- Molim tudi za domovino in njene voditelje?
- Sem na volitvah šel volit?
- Ali mi je bilo vseeno za usodo bližnjih?

5. Ne ubijaj
- Sem se z bližnjimi kaj kregal?
- Sem bil do koga nasilen (pretep)?
- Sem kdaj koga preklel ali drugi mene?
- Ali še komu nisem odpustil?
- Ali koga preziram ali celo sovražim?
- Privoščim ali želim komu slabo?
- Sem koga zavedel v greh?
- Ali sem kdaj iz samoljubnega namena opustil obrambo nedolžnega?
- Mi je življenje (tudi še nerojenega otroka) najvišja vrednota?
- Sem sodeloval ali pomagal pri splavu, sem ga odobraval?
- Se zavedam posledic uporabe sredstev za uravnavanje spočetja (ki so v večji meri abortivna)?
- Skrbim dovolj za svoje zdravje in počitek?
- Škodujem sebi in drugim s prekomernim pitjem alkohola, kajenjem ali drugimi drogami?
- Ali pretiravam v hrani?
- Spoštujem prometne predpise?
- Kakšen je moj odnos do narave - jo varujem ali neodgovomo uničujem?

6. Ne nečistuj
- Spoštujem svoje telo kot svetišče Svetega Duha?
- Poslušam, berem ali gledam stvari, ki imajo nespoštljiv odnos do človekove spolnosti?
- Ali živim v izvenzakonskem razmerju?
- Sem bil sozakoncu zvest v mislih, besedah in odnosih do drugih ljudi?
- Se samozadovoljujem?
- Imam spoštljiv odnos do drugega spola?
- Sem koga s svojim vedenjem pohujšal?
- Se varujem slabe družbe?

7. Ne kradi
- Sem koga okradel, ogoljufal, kaj poneverjal ali bil nepravičen pri prodaji in kupovanju?
- Sem si krivično prisvajal tuje stvari - doma, v službi, drugod?
- Ravnam odgovorno s tujo lastnino?
- Sem vrnil izposojene stvari?
- Opravljam pošteno svoje dolžnosti (v službi, šoli) ali pa sem malomaren?
- Ali pošteno plačujem davke in obveznosti do sodelavcev?
- Sem komu naredil krivico?
- Sem poravnal škodo, ki sem jo morebiti povzročil?
- Kako uporabljam svoj čas - ali lenarim?
- Zapravljam svoj čas s prekomernim gledanjem televizije, igranjem računalnika?
- Ali prav uporabljam talente, ki mi jih je Bog dal?
- Se vključujem v življenje župnije?
- Sem bil v zadnjem času komu v stiški pomoč in v žalosti veselje?

8. Ne pričaj po krivem
- Ali kdaj lažem, tudi če le za šalo?
- Sem komu z govorjenjem povzročil škodo?
- Sem kdaj izdal čigavo zaupanje?
- Sem kdaj lažnivo prisegel ali obljube ne spolnil?
- Se pred Ijudmi delam lepši kot sem (hinavščina)?
- Ali rad druge opravljam (razširjam o kom resnično slabost) ali obrekujem (razširjam o kom izmišljeno slabost)?

9. Ne želi svojega bližnjega žene
- Ali imam urejene odnose s partnerjem (cerkvena poroka)?
- Sprejemam svojega zakonskega partnerja z vsemi njegovimi dobrimi in slabimi lastnostmi?
- Sem bil do sozakonca kdaj sebičen, nepoštljiv, maščevalen?
- Je moja Ijubezen do sozakonca, otrok in sorodnikov, iskrena ali pa koga odklanjam?
- Sem bil pravičen do svojih otrok? Sem do njih prestrog ali jih pa razvajam?
- Si vzamem dovolj časa za družino?

10. Ne želi svojega bližnjega blaga
- Ali krotim slaba nagnjenja, kot so zavist, napuh ...
- Ali težko prenašam, če ima kdo čega več kot jaz?
- Se veselim uspeha drugih, ali pa jim zavidam imetje, družbeni položaj, uspeh?
- Znam biti hvaležen Bogu in Ijudem? Ali to kdaj tudi izrazim: z besedo, dejanjem?
- Se znam čemu prostovoljno odreči?
- Sem po svojih zmožnostih daroval kaj za uboge?
- Sem pozoren do tistih, ki nimajo hrane, dela, stanovanja?

ZAHVALA ZA SPRAVO
Vem, Gospod, da po tej spovedi ne bo vse čisto drugače v mojem življenju. Zaupam pa, da me ti nikoli ne zavržeš in da mi v občestvu Cerkve spet naklanjaš svoj mir, četudi ne uspem v vsem, kar sem sklenil. Hvala ti, Gospod, da smem tako upati. Hvala ti, ker si ti vzel nase mojo krivdo, in hvala ti, ker tvoje usmiljenje v Cerkvi dalje živi. Amen.

OBRED SPOVEDI

Ko sem se pripravil na sveto spoved, stopim v spovednico in počakam, da duhovnik odpre okence.

Duhovnik me pozdravi: Hvaljen Jezus!
Odgovorim: Na vekomaj, amen.
Pokrižam se: V imenu Očeta...
Duhovnik moli: Bog, ki razsvetljuje človeška srca, naj ti pomaga, da boš prav spoznal/a svoje grehe in dosegel/la božje usmiljenje. Amen.
Zadnjikrat sem bil/a pri sveti spovedi...
Na kratko se predstavim
: svoj stan (sem poročen/a, samski/a), družino (mati, oče, dijakinja, študent, babica, tast...)
Moji grehi so: ... Iskreno povem vse, kar vem, da ni bilo prav pred Bogom.
Nato zaključim z: Moj Jezus usmiljenje!
Duhovnik mi bo skušal dati kakšen nasvet in povedal, kaj naj storim za pokoro.
Potem zmolim kesanje: Moj Bog žal mi je, da sem grešil/a in žalil/a tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal/a, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Duhovnik mi bo sedaj dal odvezo: ...in jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Odgovorim: Amen.
(DUH.: ZAHVALJUJMO SE GOSPODU KER JE DOBER.
ODGOVOR: VEKOMAJ TRAJA NJEGOVA DOBROTA.)
Duhovnik: Bog ti je odpustil grehe. Pojdi v miru.
Odgovorim: Bogu hvala!

Zapustim spovednico, opravim pokoro, prejemam obhajilo in se z veseljem trudim, da bi bil boljši kot doslej.


Vir: Davorin Vreča