Preskoči na vsebino


IZGRADNJA NOVIH ORGEL

KRONOLOGIJA IZDELAVE ORGEL
Spremljanje potrebnih aktivnosti in izdelave orgel

8. 7. 2015 - Župnijski pastoralni svet sprejme sklep o naročilu izdelave novih orgel, ter sklep o
                   zbiranju ponudb in ogledu ter preizkusu podobnih novo izdelanih orgel. Imenuje se
                   ožji gradbeni odbor v sestavi Nataša Kodrin, Barbara Gajšek, Župnik Marjan Nemec,
                   Senkovič Jože, Koren Zalika in Štefan Koren, ki  pripravi vse začetne aktivnosti za
                   izvedbo razpisa in izbiro izvajalca.

17. 7. 2015 – Ponudnik g. Dvoršak Andrej je prišel na meritve, ogled in preizkus orgel v cerkev Sv.
                      Marjete ob Pesnici.

21. 7. 2015 – V Kapeli, Sv. Trojici v Slovenskih goricah in Koreni organistinja Barbara Gajšek ob
                       prisotnosti g. župnika in Nataše Kodrin opravi ogled in preizkus orgel.

27.  7. 2015 – Ponudniki g. Černe, g. Sodin in g. Škrabl, si ogledajo obstoječe orgle.

28.  7. 2015 - Ponudnik g. Kolar, si ogleda obstoječe orgle.

7.  8. 2015  -  Ponudnik g. Močnik, si ogleda obstoječe orgle.

11. 8. 2015 – Neodvisni glasbenik g. Ambrožič poda svoje mnenje za Zavod za Kulturno Dediščino.
                      Domača ekipa opravi ogled in preizkus orgel v Ribnici na Pohorju. 

25. 10. 2015 - Domača ekipa opravi ogled in preizkus orgel v Zgornjih Pirničah.

18. 11. 2015 – Oddaja razpisa po pošti 5 ponudnikom. Razpisno dokumentacijo je pripravila Nataša
                        Kodrin v sodelovanju z organistinjo Barbaro Gajšek. Gradbeni odbor se dopolni še z
                        novima članoma Pečar Ervinom in Toplak Venčeslavom in tako šteje 8 članov in ki
                        pokrivajo posamezna strokovna področja.
                        Člani gradbenega odbora za izdelavo orgel v polni sestavi so:
                        Župnik; Marjan Nemec, Nataša Kodrin, Barbara Gajšek, Senkovič Jože, Koren
                        Zalika, Štefan Koren, Pečar Ervin in Toplak Venčeslav.

18. 12. 2015 – Gradbeni odbor opravi odpiranje 2 pravočasno prispelih ponudb v župnijskem uradu
                        v Pernici. Odpiranju ponudb je prisostvoval 1 ponudnik in sicer g. Dvoršak Andrej.

23. 12. 2015 – Župnijski pastoralni svet izbere za izvedbo izdelave novih orgel najugodnejšega
                         ponudnika: Orgle Dvoršak d.o.o.

6.  1.  2016  -  Pripravi se pismo župljanom za zbiranje finančnih sredstev, potrebnih za izdelavo
                       novih orgel.

7. 1. 2016  -  Gradbeni odbor opravi z izbranim ponudnikom sestanek glede pogodbe in nadaljnjih
                      aktivnosti.

25. 1. 2016 – Je podpisana pogodba z izvajalcem Orgle Dvoršak d.o.o.

22. 2. 2016 – Plačan 1. obrok za izdelavo orgel, kot predvideva pogodba v višini 25% (27.650,00 €).

8.  3.  2016 – 5. redna seja gradbenega odbora, kjer se odbor seznani z dosedanjimi aktivnostmi, do
                       sedaj zbranimi finančnimi sredstvi, ter sprejme nove naloge, ter aktivnosti za nemoten
                       potek izdelave orgel (priloga zapisnik 5. seje gradbenega odbora).

15. 3. 2016 sem si ogledal dosedanje delo na novih orglah v orglarski delavnici »Orgle Dvoršak
                   d.o.o.« v Hočah, kjer je za naše orgle že nabavljen – pripravljen:


- les, (tako trenutno izgledajo naše nove orgle)!
            

- Kositer, kupljen v  Južni Ameriki
      

- izdelan je že pedalnik in klop za organista,
  
 

- pripravljena je že množica malih lesenih spojnih delov (fotografiran le manjši del izdelanih elementov)
  
 

- nažagane so lesene letvice za poteznice, ipd.
         

Povedali so mi, da je naročena tudi že klaviatura.

V ponedeljek po Binkoštih, bi naj pristopili k odstranitvi starih orgel in tlaka na koru naše cerkve.

Ves nabavljen material in že izdelani deli so prikazani na zgornjih fotografijah!

Ogled opravil in fotografiral: Štefan Koren

17. 3. 2016 – v cerkvi na oglasni deski se pripravi plakat – skica piščali, za vodenje evidence
                      zbranih finančnih sredstev, zadolžen Štefan Koren.

Ob Veliki noči 2016
                         ob blagoslovu jedil se bo g. župnik obrnil na župljane s prošnjo, če lahko vsak po
                         svojih močeh prispeva svoj dar za nove orgle, da bodo  tudi v prihodnje v naši
                         cerkvi doneli blagi zvoki orgel Bogu v čast, nam in našim potomcem pa v veselje.

8. 4. 2016 – Določen je datum za izvedbo dobrodelnega koncerta resne glasbe ki ga organizira
                    naša bivša župljanka, čelistka ga. Karmen Pečar s prijatelji, ki bo 11. Junija 2016.
                    Izkupiče bo namenjen za izdelavo novih orgel – mladim virtuozom že vnaprej Bog
                    plačaj! (Ideja g. Pečar Ervina).

16. 4. 2016 – je pridobljena ponudba za izdelavo knjižice, ki bi jo izdali ob blagoslovu novih orgel.
                     Ponudba je priloga kronologije!

27. 4. 2014 – g. Dvoršak Andrej je sporočil ceno darilne piščali, ki znaša 10,00 €/kos, v kolikor se bi
                     odločili podariti botrom simbolno zahvalno darilo ob blagoslovu orgel.

3. 5. 2016 -  si g. župnik, Štefan Koren in Zalika Koren ogledamo pripravo kora za postavitev orgel v
                    cerkvi na Pobrežju, za idejo kako pripraviti naš kor za nove orgle na čim cenejši in
                    enostaven način.

        

Fotografije (fotografiral: Štefan Koren) prikazujejo enostaven način, kako so se lotili izravnave tal kora v novi cerkvi Marije Matere Cerkve na Pobrežju. Osnovna tla so izdelana iz 3,5 cm smrekovega lesa, osnovna nosilna konstrukcija pa iz železnih nosilcev ustreznih dimenzij, kot jo je izračunal statik, ter izdelal mojster Ivičak Dušan iz Pesnice 41 b.

5. 5. 2016 - Sestanek ŽPS, ključarjev in gradbenega odbora za orgle, kjer se seznanimo s dosedaj
                    opravljenimi aktivnostmi.
                    Dobrodelni koncert, ki ga bosta izvedli Karem Pečar - čelo in Mojca Zlobko Vajgl bo
                   11. 6. ob 19,30 uri v naši cerkvi. Pristopimo k aktivnostim in si razdelimo zadolžitve, da
                   bi bil uspeh tega koncerta čim večji. Izkupiček bo namenjen za nove orgle.             

                   Prisotne se seznani s ponudbo za tisk knjižice, ki bi jo izdali ob blagoslovitvi novih orgel,
                   ki jo je ponudila tiskarna LITHOS – Selnica in je sestavni del te kronologije. Sprejmemo
                   sklep, da se knjižica v ponujeni obliki izda ob priliki blagoslovitve orgel.
                   Nadalje sprejmemo sklep, da naročimo darilne piščali za botre orgel, ki nam jih
                   izdelovalec orgel pripravi ze ceno 10,00 €/kos.

                   G. Župnik Marjan Nemec nas seznani s potekom zbiranja sredstev, ki se skromno
                   vendar vztrajno zbirajo. Do sedaj  je nabrano 19.000,00 €.

11. 5. 2016 – Ožji sestanek gradbenega odbora za orgle z namenom pogovoriti se o vsebinah
                      knjižice, ter razdelitvi nalog v ta namen. Prav tako se zadolžimo da skupno
                      poiščemo primeren naslov knjižice.

15.5.2016 – so stare Brandlove orgle zadnjič zapele. Ob tem dogodku smo se od njih poslovili pri
                    obeh nedeljskih svetih mašah. Pevci so v ta namen pripravili poseben svečen program
                    cerkvenih pesmi.

23. 5. 2016 – začetek odstranjevanja starih Brandlovih orgel. Župnija sklene dogovor z izvajalcem
                      »Orgle Dvoršak«, da se začasno stare orgle sistemsko zložijo in deponirajo v kletnih
                       prostorih izvajalca, do dokončne odločitve kaj z njimi.

28. 5. 2016 – stare orgle so odstranjene
ZBOGOM STARE ORGLE

       
Fotografije Štefan Koren

28. 5. 2016 – Na primerna mesta po župniji izobesimo plakate za koncert.

31. 5. 2016 – odstranjena omara starih orgel. Ob tej priliki je bilo v desni uteži orgelskega meha
                      najdeno spominsko pismo
, ki so ga tja položili ob izgradnji sedaj odstranjenih
                      Brandlovih orgel. Ta dokument pričuje, da so pred temi orglami v cerkvi bile zgrajene
                      še ene starejše orgle - kar je razvidno iz priložene kopije pisma. V tem pismu
                      ("Chronogram") so bili tudi priloženi kovanci kron (Avstroogrska krona), katerih kopijo
                      prilagam.

    
Fotografije Štefan Koren

Sedaj je naša cerkev resnično brez orgel  in  v velikem pričakovanju novih orgel!

     
Fotografije Štefan Koren

1. 6. 2016 - Na koru je ostal le stari betonski tlak, ki ga bo potrebno na mestu kjer so stale stare
                   orgle dopolniti, da bo pripravljen za namestitev novih orgel. Hvala Bogu, tu ne bo
                   potrebno velikih del.

 
Pri odstranitvi starega tlaka, smo našli tram, vgrajen ob izgradnji Brandlovih orgel, saj nosi letnico 1889!
 

DOBRODELNI KONCERT VRHUNSKIH GLASBENIC V CERKVI SV. MARJETE V PERNICI 11. junija 2016

Ali slišite tišino? Želi, da jo napolni glasba! Desetletja v stene in klopi ujeti zvoki orgel počasi pronicajo v sveti prostor cerkve. Vendar teh orgel ni več, kor je prazen. V oddaljeni orglarski delavnici nastajajo nove orgle…

V soboto, 11. junija, sta v naši cerkvi gostovali dve izjemni, mednarodno priznani glasbenici, violočnelistka Karmen Pečar, ki je bila do nedavnega tudi naša faranka in harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Darovali sta svoj čas, svoj talent in vztrajno delo, da je tišino vsaj za kratek čas zaponila harmonija dveh drugih inštrumentov, violončela in harfe…

Glasbenici sta se s skrbno izbranim programom zlili s prečudovitim ambientom in ustvarili zvočno barvitost, ki je prebudila naše čute. Poslušalci smo začutili njuno predanost glasbi in ju nagradili z gromkim aplavzom. Izkupiček, ki smo ga neposredno pred koncertom zbrali s prostovoljnimi darovi, smo namenili izdelavi novih orgel v naši cerkvi, saj je zdaj že odstranjene 120 let stare Brandlove orgle že pošteno najedel zob časa.

Spoštovani glasbenici, hvaležni smo vama za prečudovit koncert – tudi zaradi vajine dobrodelnosti bodo še letos, ob božiču, v cerkvi Sv. Marjete v Pernici zaigrale nove orgle, česar se farani neizmerno veselimo. 
                                                                                                  Lučka Nikolić, Barbara Gajšek

Za vajin dar, ter za vse prostovoljne darove obiskovalcev, Bog  povrni z obiljem milosti!

13.6. 2016 - Tlak na koru je urejen, sedaj se suši in čaka na nove orgle. Ker je bilo potrebno tlak na koru le popraviti in je popravilo stalo manj kot je bila pogodbena cena, smo s tem pridobili 1.080,00 €. Za to vrednost bodo orgle cenejše.
Pogodbena vrednost del na koru 2.000,00 €
Vrednost opravljenih del na koru    920,00 €
                                     V dobro  1.080,00 €
  

18.6.2016 - smo ob svetoletnem romanju (v Celjsko škofijo - Petrovče, Nazarje) smo si v orglarski delavnici ogledali tudi kako nastajajo naše nove orgle.

27. 8. 2016 - mojster Albin Bauman s sodelavci napelje trifazno električno napeljavo za potrebe novih orgel na kor.

16. 9. 2016 - ob obisku Orglarske delavnice z g. župnikom Marjanom Nemcem, pregledava kako poteka izdelava naših novih orgel, kar je nazorno prikazano v spodnjih fotografijah.

   
                              Izdelava novega igralnika    

 
               Ogled pripravljenega lesa za lesene piščali  


                                      Lesene piščali      

     
                 Insekticidna obdelava omare pred restavracijo 


        Že izdelan register "oktava 4" čaka na uglaševanje 


                        Del piščali "flavta" v sestavljanju     

   
                                      Prvi stik z novimi orglami   

 
                    Register oktava 2 čaka na uglaševanje 


     Uglasitev 1. nove piščali, še malo pa bomo slišali prve zvoke 


             Zaslišali smo prvi zvok naših nastajajočih novih orgel   

16. 9. 2016 - smo na seji gradbenega odbora za nove orgle obravnavali predlog za novo dispozicijo igralnih registrov v novih orglah z namenom izboljšanja igralne kvalitete novih orgel, ki nam ga je ponudil izvajalec "Orgle
                     Dvoršak", prikazana pogodbena dispozicija in nova dispozicija.

       

Predlog o spremembi v igralni strukturi orgel je bil soglasno sprejet. O tem se k pogodbi pripravi ustrezen aneks. 

2. 10. 2016 – Je v bil naši cerkvi Svete Marjete v Pernici dobrodelni koncert domačih pevskih zborov, ki so ga priredili - Mešani cerkveni pevski zbor Sv. Marjeta, Otroški pevski zbor Sv. Marjeta in PKD Canticum Pernica.
Izkupiček koncerta, zbran s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev, je namenjen izdelavi novih orgel.
 

Spoštovani pevci, hvaležni smo vam za prelepo petje in za lep doživet večer.
Z dobrodelnimi prispevki smo zbrali 1,220.00 €

Za vaš dar spoštovani pevci, ter za vse prostovoljne darove obiskovalcev, Bog  povrni z obiljem milosti!

V začetku septembra, je mizar in cerkveni pevec g. Simon Polanec položil pod (hrastov parket) na koru. S tem je kor pripravljen na namestitev novih orgel

10. 10. 2016 – Sem obiskal Orglarsko delavnico v Hočah, za namenom ogleda dosedanjega dela. Po prikazanem se dela pospešeno izvajajo in sedaj vsi zaposleni delajo le na naših orglah. Po besedah direktorja g. Dvoršak Andreja, bi naj v roku 14 dni bila postavljena orgelska omara nazaj na kor, tako bo pripravljena, da bo lahko svoje delo opravil še restavrator.

         
 Izdelava in že izdelane sapnice

 
Pripravljen obdelan les za lesene piščali

     
Priprava orgelske omare, z poskusno vstavljeno prvo vrsto piščali.

 
Takšne bodo največje,….do najmanjših – pripravljena pločevina 

  
Igralnik v finalizaciji – zadnja in sprednja stran.

 
Oktava 4 in oktava 2 na uglaševanju

 
 Mojster ustvarja prave tone.

 27. 10. 2016 – Prišel je čas za namestitev omare nazaj na kor  

     
Omara je prispela nazaj, pripravljena na namestitev in restavriranje

 
Še potrebne meritve in začetek nameščanja na pravo mesto

    
Ob previdnem delu omara raste v višino


in je pripravljena na restavracijo (prenovo)!

4. 11. 2016 – Restavriranje orgelske omare
  
Restavriranje, končna obdelava orgelske omare in končni izgled (ena od vrat orgelske omare) 

9. 11. 2016 – Sestanek odbora za izgradnjo orgel

Na seji smo se seznanili s potekom izdelave orgel in sicer:

 • restavracija orgelske omare, s končno pozlatitvijo, bo jutri končana,
 • orgle so dokončane do te mere, da se bodo 21. 11. 2016 začele montirati,
 • plačan je 2. obrok plačila po pogodbi v znesku 36.710,00 €.  Plačilo je bilo izvedeno 28. 10. 2016,
 • vrednost nabavljenega materiala (pod za kor – hrastov parket) znaša 909,90 €,
 • določimo predviden datum blagoslova orgel, ki bo v nedeljo 26. 2. 2017,
 • do sedaj so župljani skupno darovali za orgle  50.015,00 €, Bog povrni vsem darovalcem,
 • nujno je takoj pristopiti izdelavi prispevkov, ki bodo objavljeni v brošuri. Vsi zadolženi izdelajo tekste v roku 1 meseca.

11. 11. 2016 Restavriranje omare je dokončano

 
Restavrirana omara čaka na namestitev elementov novih orgel

22.11.2016 - Dočakali smo začetek nameščanja novih orgel
 
Prvi delu so pripeljani  in oder za transport težkih delov na kor je postavljen

 
Množica delov vsepovsod, čaka da jih vgradijo     Igralnik - delovno mesto naše organistke Barbare


Igralnik, najtežji del, pri vzdigovanju na kor


No pa je varno na svojem mestu


Omara se lepo polni z vsemi potrebnimi elementi

30. 11. 2016 - začetek sestave registrov in intonacije orgel
                       Na ožjem sestanku z izvajalcem izvemo, da bo naše orgle
                       sestavljalo skupno 1.109 piščali!


Sestava in intonacija registrov se je začela - zaslišimo prvo glasbo


Preplavijo nas prvi blagozveneči zvoki 


V pričakovanju letošnjega božiča se orgelska omara lepo polni

1. do 10. december 2016 - Potekajo finalna dela in intonacija naših novih orgel pod budnimi očesi strokovnjakov
Množica delov v zapletenem drobovju orgel
Sestava piščali ob istočasni intonaciji, na spodnji sliki vstavljene že tudi lesene, deloma iz smrekovega deloma iz hruškovega lesa.


Keramične ploščice registrov


Igralnik še v finalizaciji


Intoner pri svojem zahtevnem delu

15.12.2016 - V orgelsko omaro so nemeščene piščali vseh registrov
 

Sedaj se nameščajo še pedalni registri, v posebno (dodatno) orgelsko omaro

in tako dobivajo naše nove orgle končno podobo........

16.12.2016 – še zadnja montažna dela
  
In

17.12.2016 – NAŠE NOVE ORGLE SO DOKONČANE in čakajo, da bodo zaigrale Bogu v čast nam pa v veliko veselje!
   

Še posvet in začnemo z vajo

Orgle je izvajalec »Orgle Dvoršak d.o.o.« iz Maribora izdelal v rekordnem času 10 mesecev, za to jim gre vso priznanje za njihov trud in strokovnost.

Hvaležni smo za dobroto naših župljanov, ki so priskočili na pomoč in prispevali velik del finančnih sredstev, da smo to veliko investicijo pripeljali do konca.

Nove orgle so prvič zaigrale na četrto adventno nedeljo 18. 12. 2016 ob praznovanju 70. letnice našega župnika Marjana Nemca, ki mu ob tej priliki vsi župljani iz srca čestitamo in želimo še mnogo zdravih let.

Hvaležni smo za nove orgle, ki bodo odslej igrale Bogu v čast in lepšale liturgična slavja nam in našim zanamcem.

 

Še Sveta Cecilija se veseli z nami.

12. 2. 2017 je ob igranju novih orgel, pri pozni sveti maši, prepeval pevski zbor Laudamus, ki ga vodi prof. Maksimiljan Feguš, na orgle je ob tej priliki igral prof. Jože Vagner.

15. 2. 2017 Barvanje zidov na koru
Na novo je bilo potrebno prepleskati stene na koru, ki so bile poškodovane pri novi elektrifikaciji. Stene so prepleskane z isto nianso barve (bio apnena barva), kot novi del orgelske omara in sicer barva po RAL skali št. 1015.

Iz mešalnice barv nam je bilo sporočeno, da se bio apnena barva ne da mešati, zato se pleskanje sten na koru zaenkrat ne izvede.

Januar – Februar 2017
Ob igranju novih orgel ugotovimo, da se zvok prenaša preko starega ozvočenja in moti ton (tremolo), zato uredimo tudi novo ozvočenje cerkve, ki ga je izvedlo podjetje Elektroakustika Marko Selšek d.o., Kamnica 36, Dol pri Ljubljani.

Pred 26. februarjem 2017

26. februarja je bil predviden blagoslov novih orgel, zato je predhodno bilo potrebno organizirati še mnogo podrobnosti, da bi ob blagoslovu naših novi orgel bilo vse dokončano in sicer:

            - Orglarska delavnica je opravila še več manjših del, ter ponovno intonacijo orgel, tako, da so ob blagoslovu popolnoma dokončane.

            - dogovorimo se za izdelavo spominskih piščali za botre, ki so darovali večje darove in jih je skupno preko 100.

            - Pripravijo se vizitke z zahvalo botrom, ki jih obesimo na vsako spominsko piščal.

            - Pripravi se vabilo za slovesnosti, ki bodo potekale ob blagoslovu, skupaj se natisne 200 vabil.

Vabim vas na slovesnost ob
blagoslovu novih orgel, ki bo
v nedeljo,
26. februarja 2017, ob 10. uri

v župnijski cerkvi
Sv. Marjete v Pernici.

Po slovesnosti blagoslova
vas vabim na skupno praznovanje
v gasilsko dvorano.

                         - Pripravi se spominska brošura, ki jo damo natisniti v 1.000 izvodih, da jo lahko prejme vsaka družina v župniji.

            - Pripravi se program slovesnosti ob blagoslovu,
 

Naših novih 1000 piščali

Program slovesnosti ob blagoslovu novih orgel
v župnijski cerkvi Sv. Marjete v Pernici:

 

Sobota, 25. februarja 2017, ob 18. uri
predstavitev orgel .
Z besedo in glasbo jih bosta predstavila
g. Andrej Dvoršak in
g. Matej Podstenšek.

Sledil bo ogled filma »Naše nove orgle«.

Nedelja, 26. februarja 2017, ob 10. uri
slovesna sv. maša z blagoslovom novih orgel.
Somaševanje bo vodil g. nadškof in metropolit, msgr. Alojzij Cvikl.

Sobota, 4. marca 2017, ob 18. uri
slavnostni koncert
ge. Nine Frank in ge. Karmen Pečar Koritnik
»V pozdrav novim orglam«.

 

Pripravili smo okrasitev orgel in cerkve za blagoslov:
  

 • V nedeljo 26. 2. 2017 slovesnost blagoslova naših novih orgel   
    

   Po slovesnosti blagoslova orgel, se je za vse prisotne organiziralo skupno druženje in zakuska v dvorani gasilskega doma.

  4. marca 2017, Slavnostni koncert »V pozdrav novim orglam«, ki sta ga izvedli ga. Nina Frank – orgle in ga. Karmen Pečar - violončelo
   
 • V ponedeljek 6. 3. 2017 se je opravil še prevzem orgel.
  Prisotni pri prevzemu: mag. Matej Podstenšek, neodvisni zunanji strokovnjak imenovan iz strani župnije Sv. Marjete ob Pesnici.
 •                                  Andrej Dvoršak, vodja Orglarske delavnice Maribor.

                                   g. župnik Marjan Nemec.

                                   Člani ŽPS župnije Sv. Marjete ob Pesnici  in

                                   Člani Odbora za orgle.

  Pri prevzemu ni bilo pomembnih pripomb in vprašanj, tako, da so bile orgle s tem dejanjem prevzete.

  Ob tej priliki smo v nove orgle (v za to pripravljeno mesto v orgelski omari) vstavili spominsko pismo, brošuro izdano ob blagoslovu novih orgel, ter vse slovenske evrske kovance, ki bodo v spomin naslednjim rodovom.

                                                 

  Sestavil, fotografiral  in beležil: Štefan Koren

  Film "Naše nove orgle" -  (klikni za ogled)

 
Izgradnja novih orgel