Preskoči na vsebino


Zgodovina

Cerkev svete Marjete

Cerkev sv. Marjete, ki se prvič omenja leta 1361, je bila 1532 uničena. 

Zdajšnja cerkvena stavba izvira iz leta 1567, ki so jo leta 1765 preobokali in prizidali zakristijo. Oprema je baročna. V steni zvonika, ki izvira iz leta 1670, sta vzidana dva fragmenta antičnih nagrobnikov, kjer sta reliefno upodobljeni petčlanska družina in volkulja z Romulom in Remom. Matrike izhajajo iz leta 1788. 

Glavni oltar je bil baročni, ki je na žalost propadel - strohnel, zato so leta 1860 postavili novega, ki je v renesančno-bizantinskem slogu.
Stranska oltarja sta baročna. Na ženski strani je oltar posvečen lurški Materi Božji, s kipoma sv. Notburge in sv. Izidorja. Na moški strani je oltarna slika sv. Trojice iz leta 1774, s kipoma sv. Ambroža in sv. Avguština.

Orgle so del starega cerkvenega inventarja iz druge polovice 19. stoletja. Prvotne je izdelal Peter Rumpel iz Kamnika. Sedanje orgle izvirajo iz leta 1894, ki jih je izdelal in postavil Jožef Brandl iz Maribora. Prvotno so imele pnevmatičen igralni sistem, ki ga je mojster Ludvik Bračko iz Celestrine preuredil v mehanskega.

Prezbiterij, glavni oltar in prižnica so bili leta 2009 restavrirani. Takrat so bili izdelani tudi: nov daritveni oltar, ambon, svečnik velikonočne sveče, krstilnik in sedilija.

Začetek nastanka župnije sega v leto 1787.